Răsfoind ziarul Fapta (aprilie-iunie 1946) Ion Tîlvănoiu Ziarul Fapta a apărut la Bucureşti de la 25 februarie 1943 şi până la 4 martie 1948, în total colecţia cuprinzând 1018 numere legate în 13 pachete. Pagina a doua a ziarului rămâne importantă pentru cercetătorii acestei epoci pline de transformări, pentru cronicile artistice, muzicale, teatrale, interviurile ori literatura de valoare ce nu puteau lipsi dintr-o gazetă condusă de un scriitor de certă valoare ca Mircea Damian (Memoria Oltului şi Romanaţilor nr /2013; 29, 30, 32, 33/2014; 38, 39, 46/2015; 47-50, 54, 56, 58/2016). Din curiozitate faţă de opera consăteanului meu, am parcurs de mai multe ori întreaga colecţie, la început notând într-un caiet lucrurile pe care le-am considerat de interes, apoi fotografiind spre a putea analiza amănunţit articolele respective. Vom încerca să redăm în continuare aceste lucruri, semnalându-le cercetătorilor istoriei literare, cât şi cititorilor noştri, spre a ne putea face o impresie despre activitatea celui mai important ziarist pornit din Izvorul Romanaţilor- Mircea Damian. În acest episod răsfoim colecţia ziarului din perioada aprilie-iunie Apar medalioane închinate unor scriitori şi artişti 46. Colaborează frecvent: Al. Mironescu 47, Joachim Botez 48, Valeriu Popovici 49 şi sporadic: Valeriu Ciobanu 50, D. Moraru Slivna 51, Pavel Chihaia 52, Traian Coşovei 53 Mircea Damian ( ). Al. Raicu investighează culisele teatrale 54. Cronici literare semnează Marin Sârbulescu 55 şi Emil Manu 56, ultimul având şi alte contribuţii ,,Bucura Dumbravă (An.IV, nr. 498/8 mai 1946, semnat de Marin Sârbulescu);,,Comemorarea lui G.M. Zamfirescu (An. IV, nr. 513/26 mai 1946; scriitorul a fost omagiat la Teatrul Muncitoresc);,,Victor Vlad Delamarina (An. IV, nr. 534/21 iunie 1946, semnată de Iosif E. Naghin; la 50 de ani de la moartea poetului bănăţean, opera i-a fost reeditată la Craiova cu un cuvânt înainte semnat de prof. Al. Bistriţeanu); 47,,Pompiliu Constantinescu (An. IV, nr. 502/13 mai 1946; la moartea criticului literar, arată că a avut faţă de el,,o preţuire neîntreruptă: pentru ţinuta lui, pentru priceperea lui în îndeletnicirea literară şi pentru probitatea lui profesională. Activitatea lui de critic literar de o competenţă unanim recunoscută s-a desfăşurat pe un teren ferm ); 48,,Mortăciunea (An. IV, nr. 504/16 mai 1946);,,Politica în şcoli (An. IV,nr. 506/18 mai 1946);,,Profesiunea (An. IV, nr. 508/20 mai 1946);,,La apa Prutului (An. IV, nr. 531/17 iunie 1946); 49,,18 umbre (An. IV, nr. 519/3 iunie 1946; autorul semnalează pensiile prea mici oferite unor scriitori precum Bacovia, Mărgărita Miller-Verghi ş.a.);,,constantin Graur şi prezentul (An, IV, nr. 524/9 iunie 1946; este evocat fostul director al ziarelor Adevărul şi Dimineaţa); 50,,Umanitatea poeziei argheziene (An. IV, nr. 488/21 apr. 1946); 51,,Opera filosofică a profesorului Anton Dumitriu (An. IV, nr. 523/8 iunie 1946); 52,,Salonul oficial (An. IV, nr. 526/10 iunie 1946); 53,,Mimetism literar (An. IV, nr. 527/13 iunie 1946);,,Poezia idealului (An. 530/16 iunie 1946); 54,,De vorbă cu d. Sică Alexandrescu (An. IV, nr. 530/16 iunie 1946); 55 La volumul,,tălmăciri, de Miron Radu Paraschivescu (An. IV, nr. 528/14 iunie 1946, traduceri din lirica franceză); 36

În mai 1946 are loc procesul lui Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Pantazi, Piki şi Dobre. Din interogatoriul lui Mihai Antonescu redat în Fapta, reţinem că acesta fusese avocatul lui Ion Antonescu într-un proces în care îi apărase,,onoarea, familia şi demnitatea. La întrebarea dacă sunt rude, Ziarul Fapta despre procesul lui Ion Antonescu şi Mihai răspunde că,,mama d-lui Antonescu mareşal era verişoară cu tatăl meu. Detalii de la proces, depoziţii ale celor acuzaţi şi ale martorilor sunt redate pe prima pagină a ziarului pe tot timpul procesului. Publică poezii Constant Tonegaru 58 şi sunt prezentate apariţiile recente din librării 59. În cadrul rubricii,,marginalii sunt prezentate proiectele scriitorilor 60. La 7 iunie 1946 este remarcat Emil Manu,,un poet în plină cursă a afirmării ; tot aici, în notiţa,,omul… Bacovia este accentuată latura socială a creaţiei poetului în aceşti termeni:,,necunoscut sau, în orice caz, foarte puţin apreciat ca poet social, este-totuşi- cel mai mare cântăreţ social din literatura română, fiind mare nu numai prin aceea că a surprins în accente majore clocotul proletar al vieţii, dar şi pentru că a încercat să ridice poporul la un mai înalt nivel senzitiv, nu să se coboare la puterea lui de înţelegere şi de recepţie 61 ; 56 La volumele:,,cetăţile albe, de Dimitrie Stelaru (An. IV, nr. 528/14 iunie 1946),,,Moartea lângă cer, de Ben Corlaciu (An. IV, nr. 533/20 iunie 1946); vezi şi,,n. D. Cocea traducător (An. IV, nr. 537/24 iunie 1946, în care sunt semnalate 5 traduceri valoroase ale gazetarului:,,grădina lui Epicur,de Anatole France;,,Spinoza, de Will Durant;,,Voltaire, de Will Durant;,,Daphnis şi Chloe, de Longos;,,Măgarul de aur, de Lukian); 57,,Pe marginea romantismului (An. IV, nr. 540/28-30 iunie 1946); 58,,Negru pe alb (An. IV, nr. 488/21 apr. 1946, p. 3); 59,,Stele căzătoare, de Erastia Peretz (An.IV, nr. 502/13 mai 1946);,,Marea furtună, de Aurel Baranga (An. IV, nr. 510/23 mai 1946, semnată de George Costin:,,Cu un suflu de largi dimensiuni şi cu o clarviziune specifică poetului născut, Aurel Baranga îmbrăţişează perspective generale, cântând omul etern al tuturor meridianelor şi societăţilor geografice […] Ne găsim în faţa unui poet de dârză atitudine şi elegantă ţinută, scriitor despre care în lirica noastră va mai fi vorba. );,,Ţara luminii, de Magda Isanos (An. IV, nr. 510/23 mai 1946);,,Ferma Coţofana veselă, de Radu Tudoran şi,,obsesia, de Demostene Botez, roman, la ed. Pro-pace (An. IV, nr. 517/31 mai 1946);,,Cetăţile albe, de Dimitrie Stelaru (An. IV, nr. 528/14 iunie Aflat la cel de-al treilea volum, autorul dovedeşte o viziune fantastică dublată de tragism.);,,atenţie mărită, roman de Ionel Neamtzu (An. IV, nr. 534/21 iunie 1946, carte,,captivantă de la început până la sfârşit, având ca fir conducător povestea de dragoste a unui concentrat din vremea dictaturii); 60 La 13 mai 1946 aflăm că Ben Corlaciu va scoate peste câteva zile noul său roman,,moartea lângă cer ; la 31 mai 1946 suntem informaţi:,,confratele nostru Al. Raicu va face să apară în curând,,a doua moarte (roman) şi,,cartierul (poeme) într-o cunoscută editură bucureşteană ; la 14 iunie 1946 este semnalat volumul lui Tudor Savin,,Economia românească sub jugul imperialismului german ; la 16 iunie 1946 este anunţată viitoarea apariţie a volumului,,libertatea de a trage cu puşca de Geo Dumitrescu, volum,,aşteptat cu nerăbdare, conţinând o sumă de poeme inedite ; la 30 iunie 1946 este semnalat romanul Trubendal al lui Virgiliu Monda; 61 Acad. Eugen Simion (coordonator)- Cronologia vieţii literare româneşti, perioada postbelică,vol. II, , Ed. Muzeul Literaturii Române, p

mai mult la  docplayer.org/78932319-Oltului-si-romanatilor.html

Lasă un răspuns