Născut la 14 martie 1899 în com. Isvor-Romanaţi (azi sat Izvoru, com. Găneasa, Olt), pe numele său Constantin Mătuşa este fiu de ţărani. Este îndrumat de învăţătorul I. S. Dumitrescu, apoi studiază la Gimnaziul Radu Greceanu din Slatina.

Atras de gazetărie întrerupe studiile ajungând la Bistriţa unde funcţionează o vreme ca învăţător suplinitor în satul Prislop. Debutează cu schiţe în revista ,,Cosânzeana” condusă de Sebastian Bornemisa şi întemeiază alături de alţi tineri entuziaşti revista ZĂRI SENINE din care apar mai multe numere la Bistriţa, Dej şi Bacău.

Colaborează la publicaţii precum: ,,Clujul”, ,,Tribuna Nouă,” ,,Cosânzeana”, ,,Biruinţa”, ş.a. Este din octombrie 1926 până în aprilie 1927 prim redactor responsabil al ziarului SOMEŞUL din Dej . În toamna anului 1928 vine în Bucureşti şi publică primele schiţe umoristice în revista lui Ion Valerian VIAŢA LITERARĂ. Acesta îi sugerează să adopte pseudonimul literar Mircea Damian (în perioada bistriţeană semnând C.D. Delavarona). Mircea Damian a considerat însă ca adevărat debut al său articolul ,,Un sătul de viaţă” apărut în ,,Universul Literar” al lui Camil Petrescu în sept.1928 , unde Camil Petrescu îi va face şi o prezentare elogioasă. În ian.-febr. 1929 este pentru scurtă vreme secretar de redacţie la revista GAZETA LITERARĂ condusă de Liviu Rebreanu. În oct. 1929 scoate VITRINA LITERARĂ . În 1932 scoate săptămânalul de pamflet PUMNUL.

Având o viaţă agitată, un temperament vulcanic, un limbaj adesea violent presărat cu expresii tari ce merg până la invectivă, cunoaşte în mai multe rânduri viaţa de detenţie pe care o va descrie în volumul ,,Celula nr.13”. Când vorbeşte însă de cei flămânzi şi desculţi , scrisul său este plin de compasiune şi revoltă. Frecventează cenaclul literar ,,Sburătorul” condus de criticul Eugen Lovinescu . Colaborează cu articole diverse la diferite publicaţii (,,Universul Literar”, ,,Universul”, ,,Viaţa Literară”, ,,Bilete de papagal”, ,,Vremea”, ,,Falanga literară şi artistică”, ,,Cinci lei”, ,,Nădejdea”, ,,Ultima oră”, ,,Adevărul literar şi artistic”, ,,Gândirea”, ,,Excelsior”, ,,Facla”, ,,Dimineaţa”, ,,Seara”, ,,Porunca vremii”, ,,Azi”, ,,Cuvântul liber”, ,,Familia”, ,,Naţionalul nou”, ,,Floarea de foc”, ,,Revista Fundaţiilor Regale”, ,,Lumea Românească”, ,,Sfarmă Piatră”, ,,Spectator” ,,Cronica politică şi parlamentară”, ,,Caete literare”, ,,Dumineca”, ş.a. Este redactor la ,,Universul literar” (1928), ,,Azi” (1934,1940), ,,Ecoul” , ,,Informaţia Zilei”.

Din 1937 face parte alături de Zaharia Stancu,Constantin Clonaru, Leon Kalustian din redacţia ziarului democrat LUMEA ROMÂNEASCĂ. Scoate în 1941 ziarul BUCUREŞTI împreună cu Ion Minulescu, ziar suspendat pentru atitudinea sa democrată la insistenţele Ministrului Propagandei-Nichifor Crainic. Mircea Damian îi trimite acestuia o telegramă de protest pe care ministrul o consideră injurioasă, îl dă în judecată iar Mircea Damian va fi condamnat la închisoare din nou.

Din 1943 este directorul ziarului FAPTA care apare la început săptămânal,apoi zilnic. Ziarul are o apariţie îndelungată , apare în condiţii grele, la început sub dictatura lui Ion Antonescu apoi în condiţiile generate de ocuparea ţării de armatele sovietice. În contextul suprimării presei democratice din România, este interzisă şi apariţia ziarului FAPTA.

Desi bolnav de cancer laringian, Mircea Damian este din nou arestat si va muri în detenţie fiind înmormântat la cimitirul Ghencea. Scriitorul Ion Lazu a fixat o placă memorială în amintirea scriitorului Mircea Damian în Bucureşti, str. Biserica Enei, nr.14 unde acesta a locuit . Mircea Damian este , fără îndoială , cel mai important şi prolific gazetar pornit de pe plaiurile Oltului , care vedea în gazetar ,,un îndrumător al opiniei publice”. Opera în volume: ,,Eu sau frate-meu”, Craiova, 1929 (reeditare 1976 sub îngrijirea Aurorei Slobozeanu, prefaţă de Dumitru Micu); ,,Celula nr . 13” ,Buc. 1932; ,,Două şi-un căţel…”, Buc.1933; ,,De-a curmezişul”, Buc.1935; ,,Bucureşti”,Buc.1935; ,,Om”, Buc. 1936; ,,Bolşevicul”, Buc. 1936; ,,Stelian Popescu din toate punctele de vedere”, Buc.1937; ,,Gheorghe I. Marin”, Buc. 1937 (reeditată sub titlul ,,Viaţa unui băiat de ţară”, Buc. 1946; ,,Rogojina”, Buc.1945.

(Ion D. Tilvanoiu, Fl. Tilvanoiu- Publicatii periodice din Olt si Romanati, Ed. Hoffman, 2013).

Lasă un răspuns