VEOLIA – firma de banditi

VEOLIA – firma de banditi

Citam din DEX: bandit, banditi – Persoană care face parte dintr-o bandă de răufăcători; tâlhar, răufăcător, gangster.

O definitie care cuprinde, concluziv, un scurt rezumat al comunicatelor DNA date publicitatii in octombrie 2015: prin cumparare de influenta, mita, supravegheri ilegale si alte acte similare, firma franceza VEOLIA a jefuit practic statul si cetatenii romani. Cum? Simplu: cititi comunicatele DNA, din octombrie 2015 – pe care le vom publica in extenso.

I

28 octombrie 2015

(…)

În perioada 2008-2015, inculpații Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian și Berevoianu Costin și-au traficat influența pe care o aveau la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici care fac parte din Grupul de firme VEOLIA Franța, obținând în schimb, de la reprezentanții acestora, sume importante de bani. Banii erau plătiți sub paravanul unor contracte încheiate cu societăți aparținând sau care sunt controlate de cele trei persoane, fără ca în realitate serviciile prevăzute în contracte să fi fost prestate.

În perioada 2014 – 15 iunie 2015, Săniuță Lavinia Teodora, în calitate de director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA și începând cu 15.06.2015, ca director general al S.C. APA NOVA S.A. București, a dat sume importante de bani lui Semenescu Ovidiu-Traian, ca urmare a unei înțelegeri prealabile avută cu acesta, sub forma unor contracte încheiate cu societăți aparținând sau care sunt controlate de Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian și Berevoianu Costin, contracte al căror obiect nu a fost prestat în realitate.

Sumele de bani ar fi fost date pentru ca Semenescu Ovidiu-Traian să intervină, personal sau prin intermediul altor persoane, la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici ai Grupului de firme VEOLIA Franța, din care face parte și SC APA NOVA SA București. Unele plăți aferente acestor contracte au fost autorizate de Săniuță Lavinia Teodora (în calitate de director general al SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, respectiv director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA), în perioada menționată.
Banii astfel plătiți au reprezentat, de fapt, contravaloarea influenței și intervențiilor exercitate de către Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian și Berevoianu Costin la nivelul instituțiilor publice, cu referire în special la Primăria și Consiliul Local ale Sectorului 1 București, Primăria Generală a Capitalei și Consiliul General ale mun. București, în favoarea firmelor din Grupul Veolia și în special a S.C. APA NOVA SA București.

În ordonanța de extindere și continuare a urmăririi penale se menționează că angajaților SC APA NOVA SA li s-a impus de către directorul general Săniuță Lavinia Teodora să sprijine activitatea ilegală desfășurată de inculpatul Semenescu Ovidiu Traian, în interesul firmelor din grupul VEOLIA. Astfel, directorul general Săniuță Lavinia Teodora ar solicitat directorului financiar să ascundă un contract încheiat cu o anumită firmă, în baza căruia Semenescu Ovidiu Traian ar fi primit suma de 4.000.000 lei.
La nivelul S.C. APA NOVA București SA a fost instituit un serviciu de securitate format din foști lucrători ai serviciilor de informații care efectuează filaje și interceptări în interesul persoanelor care controlează agentul economic și care încearcă în acest mod să țină sub control divulgarea de către angajații companiei de date care să conducă la depistarea activităților nelegale derulate.

Totodată, în același scop, în cursul anului 2010 a fost încheiat contractul cadru cu S.C. SIS STRATEGY SRL, administrată de Teodor Sterian, finul lui Semenescu Ovidiu Traian, urmat în perioada anilor 2010 – 2015 de contracte similare, având ca obiect efectuarea de filaje și interceptări ilegale, în interesul persoanelor care controlau S.C. APA NOVA SA București, contracte semnate de directorii Roche Bruno-Daniel-Paul, Laurent Lalague și Săniuță Lavinia Teodora. Aceasta din urmă a relaționat cu Teodor Sterian, începând cu data de 15.06.2015, de când a îndeplinit funcția de director general al S.C. APA NOVA SA București, privind montarea sistemelor de supraveghere în birourile firmei, primirea rapoartelor periodice, întocmite pe baza filajelor și interceptării ilegale a angajaților companiei. În perioada 2010 – 2015, ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, LAURENT LALAGUE și SĂNIUȚĂ LAVINIA TEODORA, în calitate de directori ai S.C. APA NOVA S.A. București au dispus măsuri de supraveghere, monitorizare și interceptare ilegale a angajaților S.C. APA NOVA S.A. București, exercitate în baza unor contracte încheiate între această din urmă firmă, pe care a reprezentat-o și SC SIS STRATEGY S.R.L., societate specializată în desfășurarea acestor activități, administrată de Teodor Sterian, finul lui Semenescu Ovidiu Traian, modalitate în care au ținut sub control divulgarea de către angajații companiei de date, care să conducă la depistarea activităților nelegal derulate de aceasta.
Astfel, s-a indus în permanență o stare de teamă angajaților, scopul fiind ca aceștia să nu deconspire aspecte din activitatea ilicită a agentului economic. Este de remarcat faptul că, după demararea cercetărilor în prezența cauză, respectiv după ce lucrătorii D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploiești au ridicat prima dată documente de la sediul SC APA NOVA SA, a fost provocat în mod intenționat un incident, în urma căruia persoanele din conducerea SC APA NOVA SA, potențiali martori în cauză au aflat că există posibilitatea reală să fi fost monitorizați prin interceptarea convorbirilor și filaj, situație care le-a accentuat starea de teamă.

Totodată, în perioada anilor 2011 – 2013, suspectul Lalague Laurent – în calitate de director financiar, respectiv director general al S.C. APA NOVA S.A. București a pretins directorului general al unei societăți comerciale și a primit, de la acesta, în mai multe rânduri, sume de bani (cuprinse între 50.000 euro și 150.000 euro) în total minimum 1.000.000 euro, pentru ca, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să dispună ca S.C. APA NOVA S.A. București să atribuie lucrări respectivei societăți. Banii astfel pretinși erau remiși în numerar, prin intermediul lui TEODOR STERIAN, această din urmă persoană fiind indicată chiar de către Laurent Lalague.

veolia-dna-comun1


În perioada anilor 2011 – 2015, inculpatul ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, suspectul LALAGUE LAURENT și inculpata SĂNIUȚĂ LAVINIA TEODORA, în calitate de administratori ai S.C. APA NOVA S.A. București și directori generali ai aceleiași societăți, ultima dintre aceștia și în calitate de director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA, cu complicitatea inculpaților Semenescu Ovidiu Traian, Moisescu Vlad Octavian și a inculpatei Soare Giovana Maria au participat la circuite comerciale și financiare fictive, ce au avut ca scop, înregistrarea în contabilitatea S.C. APA NOVA S.A. București a unor achiziții fictive, având ca obiect presupuse prestări de servicii și achiziții mărfuri, de la mai multe firme. Firmele respective au emis facturi false care să favorizeze S.C. APA NOVA S.A. București, utilizând ca mod de operare, reducerea artificială a profitului impozabil și a TVA-ului de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale „tip fantomă”. După alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridicări frecvente de numerar în valori mari cu explicația „achiziții mărfuri”, s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri.
În cauză, prejudiciul minim stabilit în dauna statului, ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală este în sumă de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit și TVA.
Prejudiciul stabilit ca urmare a infracțiunii de spălare a banilor, este in suma de 76.545.141,23 lei (echivalentul a 17.294.819 euro).

Totodată, Soare Giovana Maria, încadrată la S.C. APA NOVA S.A. București, din anul 2008, societate în cadrul căreia de la începutul anului 2014 a îndeplinit funcția de director general adjunct, urmare unei înțelegeri prealabile avută cu SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN a semnat, din partea SC VEOLIA APĂ SERVICII S.R.L. București, la care nu avea nicio calitate, o serie de contracte și alte documente contabile, încheiate cu societăți aparținând sau care sunt controlate de SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN, MOISESCU VLAD-OCTAVIAN și BEREVOIANU COSTIN, contracte al căror obiect nu a fost prestat în realitate, pentru ca SEMENESCU OVIDIU-TRAIAN, să intervină, personal sau prin intermediul altor persoane, la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici ai Grupului de firme VEOLIA Franța, din care face parte și SC APA NOVA SA București.

II

30 octombrie 2015

Apa Nova București S.A. care face parte Grupul de firme VEOLIA Franța este concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a municipiului București pe o perioada de 25 ani, începând cu anul 2000. Printre acționarii societății se află și municipiul București, cu un procent de 16,31%, din capitalul societății și are ca domeniu de activitate gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul București.
Apa Nova București S.A. este prima societate din România în acest domeniu care s-a constituit pe baza unui parteneriat public-privat.
S.C. APA NOVA București S.A furnizează un serviciu public astfel încât selectarea furnizorilor trebuie făcută obligatoriu prin procedura de achiziție publică prevăzută de lege.
Cu toate acestea, În perioada 2008-2015, firmele controlate de inculpații Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian și Berevoianu Costin au obținut contracte în mod preferențial și direct, fără derularea procedurilor legale. Cea mai mare parte a serviciilor prevăzute în contracte nu ar fi fost prestate.

dna-veolia-comun2

Contractele au fost încheiate de APA NOVA București S.A cu firmele controlate direct de cei sus menționați sau prin persoane interpuse, tocmai ca și contraprestație a influenței și intervențiilor făcute de aceștia, în interesul firmelor din Grupul VEOLIA, în speță S.C. APA NOVA București S.A, pe lângă instituțiile publice (în principal, la Primăria Generală, Consiliul General ale mun. București, Primăria și Consiliul Local ale Sectorului 1 București).
Căpușarea” activității APA NOVA București S.A cu diferite firme prin intermediul cărora s-au scurs sume extrem de importante de bani în mod nelegal, ar fi avut ca efect inclusiv creșterea prețului serviciilor de apă și canalizare plătit de locuitorii municipiului București.

Concret, în perioada 2008 – 2015, inculpatul Roche Bruno-Daniel-Paul, suspectul Laurent Lalague și inculpata Săniuță Lavinia Teodora, în calitate de administratori ai S.C. APA NOVA S.A. București și directori generali ai aceleiași societăți, au dat sume importante de bani, urmare unei înțelegeri prealabile, lui Semenescu Ovidiu-Traian, sub forma unor contracte încheiate cu societăți aparținând sau care sunt controlate de Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian și Berevoianu Costin, contracte al căror obiect nu a fost prestat în realitate. Banii au fost dați pentru ca Semenescu Ovidiu-Traian să intervină, personal sau prin intermediul altor persoane, la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici ai Grupului de firme VEOLIA Franța, din care face parte și S.C. APA NOVA SA București. Majoritatea plăților aferente acestor contracte au fost autorizate de administratorii și directorii S.C. APA NOVA SA București fiind realizate, în parte, dintr-un cont bancar aflat la dispoziția exclusivă a decidenților.

În perioada anilor 2011 – 2013, suspectul Lalague Laurent, în calitate de director financiar, respectiv director general al S.C. APA NOVA S.A. București, a pretins directorului general al unei firme și a primit, de la acesta, în mai multe rânduri, sume de bani (cuprinse între 50.000 euro și 150.000 euro) în total minim 1.000.000 euro, pentru ca, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să dispună atribuirea de lucrări respectivei firme, de către S.C. APA NOVA S.A. București. Banii astfel pretinși erau remiși în numerar, prin intermediul lui TEODOR STERIAN, această din urmă persoană fiind indicată chiar de către Laurent Lalague. TEODOR STERIAN este finul lui Semenescu Ovidiu Traian și administrator al unei alte societăți comerciale.
În cursul anului 2015 angajaților S.C. APA NOVA SA li s-a impus de către directorul general Săniuță Lavinia Teodora să sprijine activitatea ilegală desfășurată de inculpatul Semenescu Ovidiu Traian, în interesul firmelor din grupul VEOLIA. Probele administrate au relevat acțiuni de ascunderea unor documente în baza cărora au fost efectuate plăți nelegale. Astfel, directorul general Săniuță Lavinia Teodora a solicitat directorului financiar să ascundă un contract în baza căruia Semenescu Ovidiu Traian a primit suma de 4.000.000 lei, sprijinind astfel activitatea ilegală desfășurată de inculpatul Semenescu Ovidiu Traian.

La nivelul S.C. APA NOVA București SA a fost instituit un serviciu de securitate format din foști lucrători ai serviciilor de informații care efectuează filaje și interceptări în interesul persoanelor care controlează agentul economic și care încearcă în acest mod să țină sub control divulgarea de către angajații companiei de date care să conducă la depistarea activităților nelegale derulate.

Totodată, în același scop, în cursul anului 2010 a fost încheiat contractul cadru cu S.C. SIS STRATEGY SRL, administrată de Teodor Sterian, finul lui Semenescu Ovidiu Traian, urmat în perioada anilor 2010 – 2015 de contracte similare, având ca obiect efectuarea de filaje și interceptări ilegale, în interesul persoanelor care controlau S.C. APA NOVA SA București, contracte semnate de directorii Roche Bruno-Daniel-Paul, Laurent Lalague și Săniuță Lavinia Teodora.
Astfel, s-a indus în permanență o stare de teamă angajaților, scopul fiind ca aceștia să nu deconspire aspecte din activitatea ilicită a agentului economic.
În perioada anilor 2011 – 2015, inculpatul Roche Bruno-Daniel-Paul, suspectul Lalague Laurent și inculpata Săniuță Lavinia Teodora, în calitate de administratori ai S.C. APA NOVA S.A. București și directori generali ai aceleiași societăți, ultima dintre aceștia și în calitate de director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA, cu complicitatea inculpaților Semenescu Ovidiu Traian, Moisescu Vlad Octavian și a inculpatei Soare Giovana Maria au participat la circuite comerciale și financiare fictive, ce au avut ca scop, înregistrarea în contabilitatea S.C. APA NOVA S.A. București a unor achiziții fictive, având ca obiect presupuse prestări de servicii și achiziții mărfuri, de la mai multe firme. Firmele respective au emis facturi false care să favorizeze S.C. APA NOVA S.A. București, utilizând ca mod de operare, reducerea artificială a profitului impozabil și a TVA-ului de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale „tip fantomă”. După alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridicări frecvente de numerar în valori mari cu explicația „achiziții mărfuri”, s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri.

În cauză, prejudiciul minim stabilit în dauna statului, ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală este în sumă de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit și TVA.
Prejudiciul stabilit ca urmare a infracțiunii de spălare a banilor, este in suma de 76.545.141,23 lei (echivalentul a 17.294.819 euro).

Si acum, sa revenim la Iasi – oras care, ca si Ploiestii, se afla sub stapanirea frantujilor care asigura, draga doamne, furnizarea apei calde si a incalzirii.

Si cum o face?

Prost, si scump; si o spun chiar cetatenii orasului.

Iata doar cateva reactii:

“de ce nu primesc caldura daca sunt cu plata la zi?”,

“ce recenzie sa scriu? cum va bateti joc de abonati?”,

“ce inseamna caldura de la Veolia? sa stai toata iarna imbracat cu pulovere si doua randuri de haine, sa te lupti cu mucegaiul din cauza fragului (…) dar de platit, platesti inzecit”

“am avut si inca am cea mai prosta experienta cu privire la serviciile oferite de Veolia”

“250 de lei pe luna martie 2016, pentru 5 mc apa calda si 3 calorifere neincalzite corespunzator?! Si voi vreti sa mai raman la voi!?  Prefer sa stau in frig si nespalat sau sa-mi fac credit la banca pt centrala termica decat sa va mai suport facturile si nesimtirea!! Ati investit milioanele de euro contractate prin fonduri pentru inclocuirea unei retele care deserveste 10% din oras si vreo doua hoteluri… Asta daca i-ati investit… Unde este rezultatul!? Care sunt beneficiile?! Aceleasi facturi imense si o apa pt. care trebuie sa astepti 5 minute pt a ajunge la temperatura optima!!”

“Va comportati ca o firma capusa. (…) nu va e dorinta decat de a sustrage din banii atat ai abonatilor cat si ai primariei Iasi”

Ce este curios e ca nici Primaria Iasi (prin a sa infama Termo Service SA, sau prin ale sale adormite directii si birouri de lucru cu asociatiile de proprietari), nici parchetele iesene NU VOR sa se sesizeze.

Si, mai nou, primaria baga bani intr-un himeric proiect de “reabilitare a sistemuluid e termoficare, pentru conformarea cu standardele de mediu si pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura”; astfel ca municipiul va arunca pe fereastra peste 1,4 milioane lei (2 la suta din valoarea eligibila a proiectului) si alte 13,9 milioane lei – reprezentand TVA. De ce spunem himeric? Pentru ca, in talmes-balmesul accesarii de fonduri europene demarat de Nichita, a mai fost un proiect SIMILAR – dar ale carui rezultate lipsesc cu desavarsite – pen ca, in continuare, CET II Holboca e mentionat deloc magulitor in raportul Green Peace despre marii poluatori. Cu alte cuvinte – paralele s-au cheltuit, dar fara rezultate. Unde pui ca, larg la suflet cum il stim, primarul Chirica a obtinut de la masina de vot a CL si “finantarea cheltuielilor suplimentare ce pot aparea pe perioada de implementare a proiectului”.

Ei bine, cui credeti ca da mana libera aceeasi primarie Iasi?

Fix mafiotilor de la VEOLIA – respectiv Veolia Romania SA si zburdalnicei firme subsidiare – Veolia Energie Iasi SA. Ce e curios e ca beneficiar va fi, in fond, Veolia – pentru ca se ocupa de administrarea si exploatarea sistemului. Insa, cu toate ca detine 90 la suta din Veolia Energie Iasi SA, firma franceza pare a fi lasat pe seama municipalitatii iesene – participanta cu 10 la suta – cheltuielile. Nu ar fi fost logic ca Veolia Romania sa fi suportat 90 la suta din aceste cheltuieli? Traim insa in Iasi, un colt de tara aflat la cheremul unei masini de vot bine unsa si bine platita cu functii in administratie…

Daniel Vlas – FAPTA