MOMENTUL EUROPEI- Constantin Cojocaru

MOMENTUL EUROPEI- Constantin Cojocaru

1.Uniunea Europeană şi fiecare membru al său trebuie să-şi asume resposabilitatea ce îi revine în declanşarea tragediei omeneşti reprezentată de valul de refugiaţi din ţările Orientului Mijlociu şi ale Africii.
Această tragedie este efectul direct şi implacabil al intervenţiilor militare săvârşite de Statele Unite ale Americii, ca şi a altor state, direct, sau sub pălăria NATO, împotriva statelor din această parte a lumii.
În spatele intervenţiilor militare s-a aflat şi se află goana după resurse a mafiei financiare transnaţionale, avidă de îmbogăţire, cu orice preţ, inclusiv cu preţul vieţii a milioane de oameni.
Uniunea Europeană şi statele care o compun nu numai că nu s-au opus agresiunilor declanşate împotriva Irakului, Afganistanului, Libiei, Siriei etc, dar au şi participat, cu forţele lor militare, la aceste agresiuni. Inclusiv statul român, corupt şi controlat de aceiaşi mafie financiară transnaţională.
2. Uniunea Europeană poate şi trebuie să primească şi să găzduiască valul de refugiaţi, fără să se teamă că prezenţa refugiaţilor îi va slăbi potenţialul de dezvoltare economică şi culturală..
Suntem peste 500 milioane de cetăţeni europeni. Cu 5 milioane de refugiaţi numărul locuitorilor Uniunii ar creşte cu 1%. Cea mai mare parte a lor se poate transforma din povară în forţă de muncă de cea mai bună calitate. Aşa cum o dovedesc şi cele 4 milioane de români, care, de ani buni, îşi câştigă existenţa departe de casele lor din România, supusă şi ea unei urgii asemnănătoare cu cea care i-a pus pe drumuri pe refugiaţii din Africa şi din Orientul Mijlociu. La originea urgiei abătută asupra noastră se află aceiaşi lăcomie a mafiei financiare transnaţionale.
Marea majoritate a refugiaţilor, deşi cu o religie deosebită de a noastră, sunt oameni normali, care vor să trăiască normal, care au fost determinaţi să-şi părăsească ţările şi casele de cei care s-au dus peste ei să le ia petrolul şi celelate resurse naturale date lor de Dumnezeu.
Ei nu vor altceva decât să muncească, să-şi câştige existanţa, cu demnitate. În ultimă instanţă, să se întoarcă la casele lor, după ce va fi fost oprită urgia care i-a gonit din acele case.
Au şi ei uscăturile lor, cum avem şi noi.
Nu împiedică nimeni statele Uniunii să ia măsuri drastice împotriva celor certaţi cu legea, să-i trimită în puşcărie, în ultimă instanţă, să-i expulzeze.
3. Uniunea Europeană şi statele care o compun pot şi trebuie să foloseacă prilejul oferit de valul de refugiaţi pentru a pune ordine în relaţiile lor cu Statele Unite ale Americii.
NATO trebuie să devină ceea ce declară că este, adică o alianţă militară defensivă, sau să dispară.
Forţele armate ale statelor membre ale Uniunii Europene nu mai trebuie să particile la operaţiuni militate în afara graniţelor lor, cu excepţia cazurilor în care trebuie să respingă o agresiune externă şi să neutralizeze capacităţile militare ale agresorului.
Uniunea Europeană trebuie să ceară Statelor Unite ale Americii să-şi retragă toate forţele armate acasă, în interiorul graniţelor lor, inclusiv cele amplasate în Europa. În caz contrar, toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să se retragă din NATO şi să-şi formeze propria alianţă militară, puternică, dar defensivă.
4. Uniunea Europeană şi statele care o compun trebuie să ceară şi să obţină intervenţia imediată a forţelor armate ale ONU în restabilirea păcii şi ordinii sociale în toate ţările răvăşite de intervenţiile agresorilor transnaţionali, fie ele militare, sau de altă natură.
Cu siguranţă, o astfel de iniţiativă a Uniunii Europene va fi susţinută de multe state ale lumii. Inclusiv cu mulţi bani.
5. Este un moment în care Uniunea Europeană poate începe construcţia unei noi ordini mondiale, o ordine a păcii, a muncii şi bunăstării, a libertăţii individuale şi naţionale, nu a hoţiei, a însuşirii resurselor altora, a dominaţiei şi exploatării, inclusiv prin violenţă, prin războaie, purtate de-a-lungul şi de-a-latul planetei.

Constantin COJOCARU
Preşedintele Partidului Poporului
6.09.2015